NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

                 SLUŽBY

          Ceník výkonů

                Výkony  nehrazené ze zdravotního pojištění = platnost od 1.1.2023

 Přihláška do jeslí a MŠ                                                                         100,- Kč

Potvrzení studia na SŠ, SOU                                                               200,- Kč

Potvrzení studia na VŠ                                                                          250,- Kč

Potvrzení pracovní činnosti (pracovně-lékařský posudek) kat.I     500,- Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce ( na 2 roky)   200,- Kč

Potvrzení plavání kojenců                                                                     100,- Kč

Potvrzení plavání do školy                                                                    200,- Kč

Potvrzení sportovní činnosti (na 1 rok )                                               300,- Kč

Uvolnění z TV                                                                                         100,- Kč

Odklad školní docházky                                                                       100,- Kč

Lékařská zpráva o úraze (vyplnění pojistky)                                     200,- Kč

Lékařská zpráva k pojistce (OČR, ukončení úrazu)                          100,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu                                                           300,- Kč

Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovnu                                              100,- Kč

Lékařský posudek k řízení motorových vozidel                                500,- Kč

Lékařský posudek - zbrojní průkaz                                                     500,- Kč

Lékařský posudek - svářecký průkaz                                                 500,- Kč

Lékařský posudek - lodní průkaz                                                        500,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                       300,- Kč

Lékařská zpráva před umělým přerušením těhotenství                  500,- Kč

+ odběry                                                                                                 300,- Kč

Nastřelení náušnic (cena včetně náušnic):               2 náušnice = 600,- Kč

                                                                                          1 náušnice =300,- Kč

Lékařská zpráva na žádost rodičů o zdravotním stavu dítěte

(kojení, storno zájezdu z důvodu nemoci apod)                               100,- Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu                                         200,-Kč

Pořízení kopie zdravotní dokumentace                    5,- Kč/ 1 strana, 10,- Kč/ 2 strany