Přehled preventivních prohlídek

      Přehled preventivních prohlídek a očkování

-do 2 dnů po návratu z porodnice první prohlídka dítěte-14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetřen

-6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná                          profylaxe,  orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování

 -3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti                  záškrtu,  tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B                              (hexavakcína - 1. dávka)                   kontrola očkování a plán očkování

      -4. - 5. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře  2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, orientační vyšetření                          zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
       -6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti                        první návštěvy   zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. - 12. měsícem)
       -8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
      -10. - 11. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 
      -12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení,                      doporučení   stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování,  3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku                        dítěte
-13. - 18. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
-18.měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu,                                  posouzení   psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
-3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření                          zraku, sluchu,   řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
-5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti                                spalničkám,   zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola                                    hygienických návyků se zaměřením na   pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu   ve věku 5 let

 -7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
 -9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
 -11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
 -10. - 11. rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
 -13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu                             děložního čípku
  -15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně                               prohlídka dívek     dětským gynekologem
  -17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
  -19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla                     by se   uskutečnit   před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé