Přehled preventivních prohlídek

Přehled preventivních prohlídek a očkování

-do 2 dnů po návratu z porodnice první prohlídka dítěte 
-14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření
-6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe,   orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování
-3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti záškrtu,   tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka)   kontrola očkování a plán očkování
-4. - 5. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře  2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, orientační vyšetření   zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
-6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti     první návštěvy   zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. - 12. měsícem)
-8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
-10. - 11. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 
-12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení   stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování,  3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku dítěte
-13. - 18. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
-18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení   psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
-3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření zraku, sluchu,   řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
-5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti spalničkám,   zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků se zaměřením na   pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu ve věku 5 let
-7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
-9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
-11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
-10. - 11. rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
-13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku
-15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně prohlídka dívek     dětským gynekologem
-17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
-19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla by se   uskutečnit   
před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé