VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr.Vladimír Holý

1988 promoce na Karlově Univerzitě - fakultě dětského lékařství Praha 

1988 -1991 lékař dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ,

1991- současnost praktický lékař pro děti a dorost region Libouchec a Jílové u Děčína. Začleněn do systému celoživotního vzdělávání, pravidelná účast na školeních pro praktické lékaře. Člen České lékařské komory, České lékařské společnosti J.E.Purkyně a člen Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, člen Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Celoživotní podíl lékaře na zajišťování lékařské služby první pomoci v Ústí nad Labem a Děčíně.